transparent_sokol_OG
26. maja, 2023

RAZPIS za sofinanciranje stroškov izvajanja rekreativnih programov za zdravje v letu 2023 v vseslovenskem športnem gibanju pod sloganom  S ŠPORTOM JE ŽIVLJENJE LEPŠE.

SZS v letu 2023 svojim društvom in njihovim podizvajalcem subvencionira stroške rekreativne vadbe za naslednje vseslovenske programe v okviru gibanja S športom je življenje lepše:

  • Splošna telesna vadba (STV: različne oblike celoletne rekreativne vadbe za vse starostne kategorije prebivalstva);
  • Voda za vse – naučimo se plavati (plavalni tečaji in vse vrste vodnih in obvodnih športno-rekreativnih aktivnosti za zdravje);
  • Enake možnosti za vse – šport invalidov – vadba za ljudi raznolikih zmožnosti – pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez
  • Nacionalna sokolska športna šola (osnovna gimnastično-telovadna  programa Miška Eli in Sokolček);
  • Senior FIT (gibalna vadba za starejše).
Podatkovna tabela programov:

Splošna telesna vadba (STV: različne oblike celoletne rekreativne vadbe za vse starostne kategorije prebivalstva);

Voda za vse – naučimo se plavati (plavalni tečaji in vse vrste vodnih in obvodnih športno-rekreativnih aktivnosti za zdravje);

Enake možnosti za vse – šport invalidov – vadba za ljudi raznolikih zmožnosti – pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez

Nacionalna sokolska športna šola (osnovna gimnastično-telovadna  programa

Senior FIT (gibalna vadba za starejše).

Kategorija: Razpisi