Zgodovina sokolstva je zanimiva in bogata. Začetki segajo v leto 1862 na Češko, kjer je temelje postavil dr. Miroslav Tyrš. Na slovenskem smo že naslednje leto, 1. oktobra 1963 ustanovili prvo društvo Južni Sokol. Oče slovenskega sokolstva je dr. Viktor Murnik, mož z mnogimi talenti, ki jih je vse umetelno tkal v svoje poslanstvo in o katerem najdemo mnogo zapisov.
Slovenska sokolska zveza (SSZ) je bila ustanovljena 1. oktobra 1905. Kmalu po koncu II. Svetovne vojne je bilo sokolstvo razpuščeno. Mnogi sokolski domovi in društva so prevzela ime Telovadno društvo Partizan (TVD Partizan).

Sokolska zveza Slovenije (SZS) je bila ponovno ustanovljena šele v novi državi Sloveniji leta 1995. Idejno nadaljuje vizijo sokolstva. Spodbuja gibanje za vse prek različnih programov združenih pod ime S športom je življenje lepše. V SZS so vključena mnoga telovadna in kulturna društva ter zveze. S programoma Sokolček in Miška Eli SZS pomaga pri vzgoji naraščajnikov naše dobe.

Pošljite nam zanimive zapise o sokolstvu. Z veseljem jih bomo objavili.

Povezave na zapise o sokolstvu:
Slovenec sem in kdo je več – dokumentarni film o dr. Viktorju Murniku
Pesnitev – Slovenskim Sokolom
Pravila Sokol Litija 1909
Knjiga Prevarani Sokoli
Radijski pogovor Prevarani Sokoli
Sokolstvo in prevare
Naša pot – oris sokolstva na slovenskem
Povojna leta v športu: sokolska vzgoja, vzpon nogometa in ženska hazena
Zgodovina – Športno društvo Partizan Renče
Sokolska načela
Tyrševo sokolstvo
150 let sokolstva v Sloveniji
Celjsko sokolstvo skozi oči časopisa Nova doba
Razvoj in delovanje Kranjskega Sokola do prve svetovne vojne
Primerjava pravil Južnega Sokola in današnjega Športnega društva Narodni dom Ljubljana

Tuja literatura:
Dr. Miroslav TyrŠ – Father of the Sokol and philosophy of the Sokol
Miroslav Tyrš and his World