Sokolska zveza Slovenije

od leta 1905

Slovenska sokolska zveza (SSZ) je bila ustanovljena 1. oktobra 1905 in je še v času pred II. Sv. vojno združevala 60.000 Sokolic in Sokolov. Kasneje je bila razpuščena, a sokolski duh je preživel vse do danes. Leta 1995 smo se znova organizirali v Sokolsko zvezo Slovenije (SZS), ki temelji na dediščini naših prednikov, vrlih telovadk in telovadcev in izjemnega vaditelja dr. Viktorja Murnika.

Pridružite se nam!

Zveza organizira naslednje nacionalne športne programe:

 • S športom je življenje lepše:

ABC šport – gibalne aktivnosti otrok, Voda za vse, STV – splošna telesna vadba, Sokolske športne počitnice, Zimske športne radosti;

 • Nacionalna sokolska športna šola.

Sokolska zveza Slovenije organizira množične sokolske športne akademije in sokolske zlete, ki promovirajo delovanja društev v Sokolski zvezi Slovenije in zdrav način življenja.

Zveza je soizdajateljica revije Sokol, ki jo s strokovnimi članki ustvarjajo člani, v reviji so predstavljene športne opreme, različni promocijski programi, promocijske akcije in napovedi javne tribune in kongrese.

Sokolska zveza Slovenije je tudi pomemben partner Olimpijskega komiteja Slovenije.

Transparent sokolska zveza

Starosta: sestra Viktorija Pečnikar Oblak
Namestnik staroste: brat Matjaž Anžur
Generalni sekretar: brat Dušan Gerlovič
Načelnik: brat Jure Kern
Načelnica: sestra Zdenka Senica Grubič

Nadzorni odbor:

 1. predsednik brat Franjo Rozman (Plavalni klub Terme Ptuj)
 2. član brat Peter Barlič (ŠD Sokol Bežigrad),
 3. član brat Tomaž Seničar (Klub adrenalinskih športov Šmartinsko jezero)

Svet modrecev, posvetovalno telo Sokolov z dolgoletnimi izkušnjami

Odbor za tradicijo sokolstva, vodja brat Matjaž Anžur

Odbor za sodelovanje s članicami zveze, vodja brat Andrej Pregelj

Odbor za razpise, vodja brat Damjan Kuzma

Odbor za e-glasilo Slovenski Sokol, vodja brat Tomaž Bednar

Odbor za izvedbo javnih dogodkov SZS, vodja Estera Savić Bizjak

Komisija za spremembo statuta Sokolske zveze Slovenije, vodja brat Dušan Gerlovič

Častno razsodišče:

 1. predsednik brat dr. Herman Berčič (Slovensko akademsko športno društvo Ljubljana)
 2. član brat Boris Pirc (Društvo Interes)
 3. član brat Primož Sulič (Športna zveza Ajdovščina)

Upravni odbor (po abecednem redu):

 1. brat Andrej Pregelj (ŠD Sokol Bežigrad)
 2. brat Damjan Kuzma (Društvo za športno rekreacijo, turizem in prosti čas KMS)
 3. brat Dušan Gerlovič (Sokolsko društvo Ormož)
 4. sestra Estera Savić Bizjak (ŠD Partizan Sevnica)
 5. brat Jure Kern (ŠD Sokol Brezovica)
 6. sestra Katarina Bajželj (ŠD Sokol Bežigrad)
 7. brat Matjaž Anžur (Telovadno društvo Sokol I Tabor)
 8. sestra Stasja Mehora (Športni klub Flip Piran)
 9. sestra Viktorija Pečnikar Oblak (Klub Sankaku Ljubljana)
 10. sestra Zdenka Senica Grubič (TD Sokol Brežice)