Sokolska zveza Slovenije

S športom je življenje lepše

Kontaktirajte nas
za več informacij

  • 051 621 666

    051 621 666

Kdo smo

O Sokolski zvezi Slovenije

Sokolstvo na Slovenskem

obstaja od leta 1863

Sokolska zveza Slovenije je nacionalna organizacija, ki temelji na sokolskih načelih kot so redna telesna vadba, odločna, resnicoljubna, poštena in pokončna nrav, domoljubje in demokratičnost.

V zvezi deluje 52 društev in partnerjev. V programu aktivno sodeluje 45.000 članov (ki se redno ukvarjajo z različnimi oblikami športne vadbe za zdravje).

Aktivnosti se izvajajo na več kot 140 – ih lokacijah. Vse dejavnosti so strokovno načrtovane in vodene, za kar skrbi več kot 500 strokovno usposobljenih vaditeljev, trenerjev, kineziologov in profesorjev športne vzgoje.  V društvih delujejo tudi mnogoštevilni volunterji in predstavniki lokalnih skupnosti.

Promocijske prireditve

160 let sokolske zveze Slovenije 1863 - 2023

V letu 2023 obeležujemo 160 letnico delovanja slovenskih sokolov. V dogovoru z društvu načrtujemo izvedbo akademij in promocijskih prireditev, na katerih bomo prikazali sokolske športne programe.

O nas

Temelji sokolstva

Sokolska načela opisujejo pravila oz. zapovedi  za odnose med ljudmi, med Sokoli. Ni Sokol, kdor teh načel ne spoštuje.

Osnovna sokolska načela so izražena s štirimi pojmi: telovadba, nrav, domovina in demokratičnost.

Sokolsko načelo

Telovadba

Telovadba

K njej štejemo zdravo telo, vztrajanje v krepkosti telesnih vaj in spoznanje, da telesna moč daje človeku pogum za vse dobro.

Sokolsko načelo

Nrav

Nrav

To je bolj redko uporabljen izraz, ki  pa pokriva pomembne lastnosti vsakega Sokola. Odlike, ki jih zasledujemo v sokolstvu so: morala,  dober značaj,  etika ter vzpodbujanje dejanj, ki so v prid sočloveku kot poštenost, resnica in zaupanje.

Sokolsko načelo

Domovina

Domovina

Pod njo razumemo naslednja tri področja: (1) našo deželo, (2) narod in (3) državo.  Domovino imamo radi, ker smo tu bili rojeni, nanjo nas posebej veže materin jezik, kultura, dosežki naših prednikov in stoletna prizadevanja za obstoj v zgodovini. Trudimo se za našo državo, za bratstvo med nami in drugimi narodi ter za naš ugled v svetu.

Sokolsko načelo

Demokratičnost

Demokratičnost

Slednje načelu demokratičnosti pri Sokolih pomeni, da smo vsi enakopravni tako pri idejah in pogovorih kot tudi pri delu.  Skupno izbiramo najboljše odločitve in pri tem srčno skrbimo, da ne prihaja do zamer, da ni kdo zapostavljen, ali privilegiran. Veselimo se vsakega koraka za  napredovanje sokolske skupnosti.

Novice

Zadnje novice in objave

Projekti

Naši projekti

Programe Sokolske zveze Slovenije sofinancira Fundacija za šport