V prostorih gostilne Fortuna za Bežigradom je bilo 10.7. 1930 ustanovljeno sokolsko društvo z imenom Sokol Ljubljana III (objava v časniku Slovenski narod 12.7.1930). Oznaka III pomeni, da sta poleg Narodnega doma, pred tem v Ljubljani obstajali že dve sokolski društvi in sicer Sokol Ljubljana I na Taboru in Sokol Ljubljana II v Trnovem.

Več o  . . .