15. januarja, 2023

Sokolski športni zleti so ena izmed temeljnih dejavnosti Sokolske zveze Slovenije (SZS) in so namenjeni promociji in predstavitvi društvenih programov, ki jih društva SZS gojijo v okviru svojih športnih aktivnostih. Navezujejo se na zgodovinsko sokolsko športno tradicijo in prispevajo k popularizaciji športnega načina življenja in utrjevanju sokolske športne filozofije med državljani in državljankami Republike Slovenije (RS).

Živimo v času globalnega monokulturnega in hitro se spreminjajočega sveta. Slovensko mladino in tudi ostale prebivalce je potrebno ozaveščati o pomenu pozitivne sokolske športne tradicije in redne športne vadbe. Nujno je, da ohranimo sporočilnost slovenskih sokolov: pozitiven odnos do telesno-športne aktivnosti in domovine, prostovoljstva in pozitivnega odnosa do življenja.

V preteklih letih je SZS organizirala večje število slovenskih sokolskih športnih zletov: 2006 v Vižmarjah, 2007 v Renčah, 2009 v Ormožu, 2010 v Ljubljani v povezavi z 80-letnico Sokola Bežigrad, 2011 v Beli Krajini (Semič), 2012 v Sevnici, 2013 v Ljubljani in Lenartu, 2014 v Ljubljani, Brežicah, Portorožu, 2016 ponovno v Ljubljani 2021. V istem obdobju je SZS s svojim društvi aktivno sodelovala tudi pri večjih zletnih nastopih po državi (predvsem ob priložnostih, ko lokalna skupnost praznuje okroglo obletnico športno kulturne dejavnosti: 2007 v Domžalah ob njihovi 100 letnici, 2009 – 2013 v tujini (Praga, Beograd, Novi Sad), 2009 v Kočevju v povezavi z odprtjem razstave o zgodovini športa na Kočevskem, 2011 v Središču ob Dravi ob njihovi 100-obletnici Sokolane… Ne gre spregledati niti močne udeležbe na mednarodnih zletih v ZDA, Slovaški in Poljski.

Društva na zletih predstavijo društveno-športno dejavnost svojih vadbenih skupin. Gledalce in prisotne na zletih navdušijo strokovno znanje in zavzetost nastopajočih udeležencev ter strokovna prizadevnost vodnikov in trenerjev. Starši otrok in gledalci tako vidijo, da nastopajoči rastejo in delujejo v zdravih športno – kulturnih sredinah, kjer bistveni cilj ni samo šport za zdravje in zdrava zabava, ampak tudi delo za duhovni in kulturni razvoj.

Zleti so odlična priložnost, da se promovira množična športna dejavnost, ki je dobra za vse kategorije prebivalcev RS, ne glede na njihovo starost. To je pomembno tudi za širšo družbeno skupnost. Dolgoročni cilj SZS je, da se poveča število društev in aktivnih udeležencev vadbe v društvih. Mladini je potrebno poleg športa privzgajati tudi kulturo, prostovoljstvo in razumevanje, da je posameznik poleg svojih interesov dolžan nositi v sebi tudi odgovornost do svojih bližnjih, do društva, do zdrave družbe in do domovine (države).

V veliko podporo doseganju tovrstnih ciljev so poleg redne vadbe in dela v telovadnicah in na športnih igriščih potrebna različna tekmovanja in množični promocijski nastopi. Najbolj prijetni so ravno zleti, saj pri tem ni stresnih situacij zaradi ocenjevanja ali doseganja vrhunskega športnega rezultata. Treba je sicer pokazati, kaj znaš, vendar je to bolj sprosčeno, igrivo in veselo.

V marsikaterih drugih državah znajo navedena dejstva lepo uskladiti in več dnevni športni zleti niso redki (Češka, ZDA, Slovaška, Srbija, Poljska, …). Prav tako so poznane številčne udeležbe na narodnih prikazih športnega znanja – npr: na Danskem, v Nemčiji, na Češkem, ZDA, Slovaške, itd. Menimo, da je potrebno, da se nekaj podobnega ponovno vzpostaviti tudi v Sloveniji. Krog množičnih športno – promocijskih prireditev v kolesarstvu in teku bi se tako razširil še na telovadne, ritmično- skupinske in še katere druge športne dejavnosti, kjer prav tako lahko sodelujejo vse starostne skupine rekreativnih športnikov.

Priprava vseslovenskih sokolskih športnih zletov sloni predvsem na ramenih zavzetih posameznikov iz naših društev, volonterjev, same Zveze in lokalnih skupnosti, kjer organizirajo častitljive obletnice ob 100 ali še višjih obletnicah sokolskih športnih društev.

Za projekt:
Boris Pregelj, TŠD Orehovlje
Estera Savič Bizjak, ŠD Partizan Sevnica
Boris Pirc, Društvo Interes Ljubljana
Dušan Gerovič, SZS Ljubljana

Kategorija: Projekti