15. januarja, 2023

Nacionalne (vseslovenske) sokolske športne akademije so nastale na podlagi zgodovinskega pomena sokolstva za Slovenijo in samega interesa društev Sokolske zveze Slovenije (SZS), da promovirajo in predstavijo svoje bogate in pestre športne programe širši lokalni (domači) in tuji javnosti.

Na vseslovenskih športnih akademijah se društva in partnerji SZS promocijsko predstavijo s prikazom rekreativnih programov, ki jih množično izvajajo v društvih. S promocijo in z zanimivimi in atraktivnimi športnimi nastopi v javnosti vabijo v sistem redne športno vadbe neaktivne prebivalce Slovenije. Številna društva, kot tudi sama Zveza, na teh predstavitvah pridobivajo nove člane in tako prispevajo k popularizaciji društvenega in celotnega slovenskega športa in tako prispevajo k povečevanju števila športno aktivnih prebivalcev Slovenije.

Vsako leto se načrtuje izvedbo večih športnih akademij. Več informacij o njihovem kraju in času dogajanja najdete med našimi novicami.

Cilj in namen nacionalnih/vseslovenskih sokolskih športnih akademij je promocija športa za vse in spodbujanje in osveščanje državljanov in državljank Slovenije, da se pridružijo k aktivnemu preživljanju prostega časa s pomočjo športa. Akademije prispevajo k popularizaciji športne rekreacije na nacionalni/vseslovenski ravni in povečevanju članstva v naših športnih društvih ter športnih programih.

Kategorija: Projekti