27. marca, 2023

Velik vpliv in pomen za narodni in športni razvoj na Slovenskem je imelo sokolsko-športno gibanje, ki v tem letu obeležuje 160-letnico delovanja. Prvo sokolsko društvo je bilo ustanovljeno v Ljubljani že davnega 1. oktobra 1863 (Južni Sokol).  Sokolsko gibanje se je na Slovenskem zelo razmahnilo in s svojo močno sokolsko vzgojo pomembno vplivalo na splošen narodni razvoj. Sokolska vzgoja je bila sestavljena iz štirih temeljnih stebrov vzgoje in sicer demokratične, narodne, moralne in telesne. Sokolom je demokratičnost pomenila spoštovanje do drugih ob upoštevanju enakopravnosti in spoštljivosti do drugače mislečih.  V okviru moralne vzgoje so zagovarjali svetost življenja.

Vsi oblastniki so podpirali razvoj telesne vzgoje med mladino, saj je bilo močno in zdravo telo zaželjeno v vsaki družbi. Skozi zgodovino so se pri razvoju sokolskega gibanja pojavljale tudi družbene napetosti, ker je sokolstvo zaradi svoje napredne narodne, moralno-etične in demokratične usmeritve za oblastnike velikokokrat predstavljalo tudi nevarnost.

Leta 1903, ob štirideseti obletnici sokolstva, je dr. Vikotr Murnik izrekel znamenit stavek: Slovenec sem in kdo je več. Globji pomen besed, ki jih je izrekel ata slovenske telesne kulture in telovadbe, ima močno sporočilnost, da je za Slovence narodna vzgoja izrednega pomena in je zato ne smemo prepuščati naključju in trenutni globalizacijski večkulturnosti  in dobičkarski logiki korporacijskega kapitala.

Sokol in Olimpionik, Leon Štukelj, nas v svojih pismenih spominih opozarja, da moramo delovati močno narodno zavedno, saj obstaja nevarnost, da se kot maloštevilen narod v bodočnosti lahko izgubimo v veliki evropski večkulturni skupnosti.

Ob častitljivi 160-letnici obstoja slovenskega sokolsko-športnega gibanja načrtujemo izvedbo večjega števila različnih sokolsko-športnih prireditev v različnih krajih po Sloveniji, kjer delujejo društva Sokolske zveze Slovenije. Praznovanje 160-letnice bomo pričeli na svečani akademiji ŠK Flip Piran (10. junija 2023,  v Kulturnem centru Avditorij v Portorožu) in končali 30. septembra 2023 v Ljubljani (mednarodni zlet SOKOL Slovenija). Vse prireditve bodo pripravila sokolska društva in partnerji Sokolske zveze Slovenije.

Ob praznovanju 160-letnice sokolsko-športnega gibanja smo oblikovali tudi častni odbor, v katerega smo povabili ambasadorje držav s katerimi slovenski sokoli sodelujemo, resornega ministra zadolženega za šport pri vladi Republike Slovenije in župane vseh občin, kjer bodo potekale svečane sokolsko-športne prireditve.

Vljudno vas vabimo, da se nam aktivno pridružite pri praznovanju naše častitljive 160-letnice.

Dušan Gerlovič
Predsednik/starosta
Sokolske zveze Slovenije

Kategorija: Novice