15. januarja, 2023

Namen projekta je celosten prikaz pomembnosti znanja plavanja za prijetno, varno in kakovostno preživljanje prostega časa v, na, pod vodo ali ob njej. Zaradi zanimivega pristopa k posredovanju informacij o pomenu plavanja lahko dolgoročno pričakujemo boljši odnos ljudi do učenja plavanja in s tem izboljšanja znanja plavanja, večjo varnost pred utopitvami ter drugimi nesrečami, povezanimi z vodo. Hkrati pa projekt Voda za vse – naučimo se plavati  predstavlja načrtno in sistematično delo na področju promocije, izobraževanja, informiranja vseh prebivalcev Slovenije o programih športov, ki se izvajajo v, na in pod vodo ali ob njej.

Glavni cilj projekta je ozaveščati ljudi o pomenu znanja plavanja, ki zagotavlja varnost pred utopitvijo, in jih spodbuditi k množičnemu organiziranemu in strokovno vodenemu vključevanju v najrazličnejše programe rednih športnih vodnih dejavnosti.

Skozi projekt Voda za vse želimo realizirati naslednje glavne cilje:

  • neplavalce naučiti plavanja (predvsem iz področja manj razvitih predelov Slovenije – Prekmurje, SV Slovenija, Zasavje,..)
  • neaktivne prebivalce Slovenije vključiti v redno vadbo v športnih vodnih programih (v športnih taborih, klubskih aktivnostih za pridobitev novih članov)
  • prebivalcem Slovenije predstaviti širšo paleto vodnih športov v promocijskih akcijah ob morju, rekah in na bazenih.

 

Dolgoročni cilji:

  • s široko medijsko podporo seznanjati laično in strokovno javnost o pomenu znanja plavanja,
  • prikaz in promocija športov, povezanih z vodo,
  • seznaniti prebivalce Slovenije z organiziranimi oblikami vodnih športnih dejavnosti in izvajalci in ponudniki le-teh,
  • opozoriti na nevarnosti, ki se pojavljajo pri vodnih športih in problemih vezanih na neznanje plavanja.
Kategorija: Projekti