29. marca, 2024

VKLJUČEVANJE VSEH 2024- program za vadbo invalidov in oseb z različnimi omejenostmi

V Sokolski zvezi Slovenije (SZS) imamo tudi društva in organizacije, ki v svoje gibalne programe vključujejo invalidne osebe in osebe z različnimi omejenostmi oz. spadajo v skupino ranljivih oseb (gibalno ovirani, slepi, gluhi, duševno moteni, …). Tem društvom oz. organizacijam želimo pomagati pri uresničevanju njihovega plemenitega poslanstva, da tudi za to populacijo zagotovimo redno gibalno aktivnost. Ob tem se zavedamo, da je rekreativna vadba in ukvarjanje s to populacijo strokovno in organizacijsko izredno zahtevno. Organizacija vadbenih programov zahteva oseben pristop in veliko strokovnega znanja. Dejstvo je, da v Sloveniji nimamo dovolj društvenega strokovnega kadra, ki bi bil strokovno ustrezno pripravljen za kvalitetno delo s to populacijo.

Vadba v Sevnici 2024

Poudarek projekta Vključevanje vseh 2024 je na inkluziji oz. vključenosti invalidov in oseb s različnimi omejenostmi, saj se vedno družijo predvsem med seboj, ne povezujejo pa se z drugimi športniki, rekreativci in širšo javnostjo. Pri izvedbi projekta Vključevanje vseh načrtujemo, da bi se invalidi in osebe z različnimi omejenostmi lažje vključili v različna športna društva kot enakovredni člani društev, saj bi bile njihove potrebe po druženju in telesno-gibalni aktivnosti lažje dosegljive.  Invalidni mladostniki  oz. otroci z omejenostmi so v šolah ponavadi opravičeni športne vzgoje, ker šole nimajo ustreznih strokovnih delavcev, programskih pogojev ali pa si učitelji sami ne upajo delati s to zahtevnejšo populacijo. Še posebej je oteženo delo oz. organizacija vadbe odraslih in starejših.

Program Vključevanje vseh izvajamo tudi zato, ker želimo spodbuditi razvoj socialno vključujoče družbe, ki mora biti opredeljena kot družba, v kateri se vsi ljudje počutijo cenjene in enakopravne, kjer so razlike med ljudmi normalno sprejete in neproblematične. Zagotoviti želimo osnovne pogoje za vsakega člana družbe, ne glede na njegove gibalne in duhovne sposobnosti, da se lahko vključi enakopravno v sistem redne telesne oz. športne vadbe. Zdrava skupnost ne sme dovoliti, da socialna izključenost postane nesprejetost in odrinjenost določenih oseb ali skupin ljudi iz družbenih, ekonomskih, političnih, kulturnih in športnih dejavnosti. Sodelovanje v športnih društvenih aktivnostih omogoča invalidom in osebam z različnimi omejenostmi, da se lažje vključijo v skupnost, razvijajo socialne veščine, vzpostavljajo prijateljstva in se počutijo vključene. Šport oz. telesna vadba ponuja možnost, kjer lahko vsi sodelujejo na enaki ravni, ne glede na morebitne omejitve ali razlike v sposobnostih. To omogoča enake priložnosti za udejstvovanje v športu in razvoj gibalnih in duhovnih sposobnosti. S tem se spodbuja tudi razvoj socialnih veščin, kot so komunikacija, sodelovanje, empatija in spoštovanje, kar je v današnjih odtujenih časih še bolj pomembno kot kadarkoli prej.

Preko programa Vključevanje vseh bodo določena društva SZS vključevala v redno rekreativno vadbo invalide kot tudi osebe z različnimi omejenostmi. V društvih bodo organizirane homogene vadbene skupine, kjer udeleženci redno vadijo pod strokovnim vodstvom. Vadba poteka preko celega leta, v obsegu 60 do 100 ur letno.

Glavne lokacije za izvedbo programa Vključevanje vseh so v Ljubljani (Judo sokol klub: posebne oblike vadbe za program inkluzivnega juda in borilnih športov za 33 udeležencev); na Ptuju (PK Terme Ptuj: posebne oblike vadbe v vodi in ob vodi za 35 udeležencev); v Sevnica (ŠD Partizan Sevnica: posebne oblike vadbe na podlagi programa osnovnih gimnastičnih prvin za 25 udeležencev); v Orehovlju (ŠKD Orehovlje: vadba na osnovi telovadnih vaj za 10 udeležencev); v Kočevju (ŠD Sokol Kočevje: vadba na osnovi iger z žogo za 38 udeležencev); v Ormožu (Športna zveza Ormož: posebne oblike vadbe za stanovalce Centra starejših občanov za 35 udeležencev) in v Mariboru (Center za sluh in govor Maribor: posebne oblike vadbe za slušno in govorno prizadete za 10 udeležencev). V redno rekreativno vadbo bo  vključenih več kot 160 otrok in odraslih. Program  bomo zaključiti s skupnim športno-promocijskim dogodkom, kjer se bodo vsa društva in sodelujoče organizacije predstavili in skupaj izvedli promocijski nastop za javnost.

Redna rekreativna vadba, ki vključuje aerobne vaje in vaje za krepitev mišic, lahko pomaga pri izboljšanju srčno-žilnega sistema ter povečanju mišične moči in vzdržljivosti pri ljudeh z Downovim sindromom. Strukturirane in prilagojene športne dejavnosti lahko pomagajo pri zmanjševanju anksioznosti in izboljšanju socialnih veščin pri ljudeh z avtizmom. Redna telesna dejavnost pomaga tudi pri obvladovanju simptomov duševnih motenj: hoja, tek, sprostitvene tehnike ali joga lahko pomagajo pri sproščanju endorfinov in izboljšanju razpoloženja in obvladovanju stresa, anksioznosti in depresije.

Eden od pomembnih ciljev tega programa je tudi vključevanje večjega števila prostovoljcev, saj je pogosto potrebno delati ‘ena na ena’, da se vadeči počutijo varno in sprejete. Ponavadi se kot prostovoljci pri izvedbi programa vključujejo tudi člani družine, bratje, sestre, starši in stari starši. Takšen pristop ima tudi velik vpliv pri preseganju stereotipov, predsodkov in stigem, povezanih s posebnimi potrebami te populacije, saj s tem spodbujamo spoštovanje in strpnost do sočloveka. Že sam občutek pripadnosti ekipi ali dosežki na športnem področju lahko močno vplivajo na dobro počutje in samozavest, kar pa seveda pomaga pri razvoju samozavesti in samopodobe pri invalidih in osebah z različnimi omejenostmi.

V sklopu izvajanja projekta Vključevanje vseh bomo za sodelujoča društva izdelali Certifikat odličnosti, kot posebno priznanje, da društvo  invalidom in osebam z različnimi omejenostmi nudi strokovno in brezplačno rekreativno vadbo. Eden od namenov Certifikata odličnosti je tudi vzpostavitev dolgoročnega sistema za povečano vključevanje  invalidov in ostalih oseb z različnimi omejenostmi v športna društva.

Vsi dodatni podatki o izvajanju in sodelovanju v programu Vključevanje vseh so dosegljivi po e-pošti szs@sokolska-zveza.si .

Dušan Gerlovič, Sokolska zveza Slovenije

 

Kategorija: Projekti