14. februarja, 2024

TRŽIŠKI  SOKOLI

Meseca decembra 1903 so se zbrali v gostilni »Pri Luznarjevem Jožu« mladi fantje in možje, željni razgibavanja in sklenili ustanoviti  sokolsko telovadno društvo  Sokol v Tržiču, za prvega starosto pa je bil izvoljen Luznar Jože. Telovadne vaje so se odvijale na dvorišču pri Bastelnu, s  pomočjo dobrotnikov ing. Viljema Polaka in Riharda Malija so nabavili prvo športno orodje – bradljo in drog.

Leta 1908  je ing. Viljam Polak društvu podaril zemljišče, dve leti kasneje  27.februarja  1910 že odpira svoj telovadni dom.  V času gradnje  doma je bil najbolj zaslužen notar Matija Marinček, doma na Blokah z Velikega vrha, ki je služboval  v Tržiču in  bil v tem času tudi  starosta  tržiškega Sokola.

Dejavnost  društva je potekala vse do I. svetovne vojne, ko dom zasedejo vojaki in begunci. Leta 1920 prizadevni člani ponovno usposobijo Sokolnico, v njej se poleg  telesnovzgojne dejavnosti odvija tudi  bogato kulturno življenje.  Aktivnosti  sokolov ponovno prenehajo s pričetkom II. Svetovne vojne, ko  postane Sokolnica mizarska delavnica nemškega gradbenega podjetja TOL, celotna imovina društva pa se shrani v Tovarni PEKO.

Po končani  vojni se v mesecu juniju 1945 na  pobudo Franca Koniča, Franca Marklja in Franca Hladnika  ustanovi Fizkulturno društvo Tržič, ki prevzame tudi vso zapuščino Sokolov,  tudi  dom.  Leta 1948 se društvo preimenuje v  Telovadno društvo TVD PARTIZAN Tržič.  Mnogi Tržičani  se prav gotovo spominjajo številnih parad, telovadnih akademij in drugih javnih nastopov članov, kasneje pa tudi sankačev, rokometašev, hokejistov, smučarjev, kegljačev pa še koga, saj skoraj ni bilo športne panoge, ki tako ali drugače ni bila povezana z društvom.

Leta 1992 se  društvo  preimenuje v SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO TRŽIČ in s tem nazivom deluje še  danes.


ZGODOVINSKI PREGLED DRUŠTVA V OBDOBJU 1903 – 2023


1903 * ustanovitev sokolskega društva Tržič


1905 –
1908 * ing. Karel Polak podari društvu zemljišče, v zemljiško knjigo vpisano
28. Oktobra 1908
* v gostilni pr’ Slug prične delovati Posojilnica. Pri njej so si Sokoli izposodili denar za gradnjo doma.
*ing. Viljem Pollak preko družbe Cirila in Metoda zapusti tržiškim Sokolom 3000 kron


1910 *27. februarja otvoritev Sokolnice. Vadba poteka do začetka prve svetovne vojne


1914 –
1918 *zaradi vojne vsa dejavnost v društvu zamre, v Sokolnici se naselijo vojaki in begunci


1920 *prizadevni člani ponovno usposobijo Sokolnico, v njej se poleg telesnovzgojne dejavnosti odvija tudi bogato kulturno življenje
1939 * ustanovi se fond za vzdrževanje doma, denar pridobivajo s kulturnimi, športnimi in plesnimi prireditvami


1941 –
1945 *v času druge svetovne vojne postane dvorana mizarska delavnica nemškega gradbenega podjetja TOL. Celotna imovina društva se shrani v skladišču Tovarne Peko


1945 *v juniju na pobudo Franca Koniča, Franca Marklja in Franca Hladnika ustanovijo Fizkulturno društvo Tržič. Novo društvo prevzame vso zapuščino Sokolov – tudi dom


1948 * društvo se preimenuje v Telovadno društvo Partizan Tržič – TVD PARTIZAN TRŽIČ


1951 –
1952 * temeljita adaptacija dvorane: pleskanje, nova električna napeljava, lesena strenska obloga, položen parket, zamenjava oken


1953 * razvit je bil nov društveni prapor


1954 * zamenjava zemljišča z BPT TRŽIČ. Društvo pridobi zemljišče ob Tržiški Bistrici, staro ob železniških tirih postane last tovarne, poveča se tudi sokolski dom z dograditvijo prizidka, uredijo se sanitarije in prhe v kletnih prostorih


1959 *zaradi zemeljskega plazu s Kukovnice se nekaj družin iz Zgornje in Spodnje Preske naseli v telovadnici


1961 *otvoritev letnega kopališča


1980 *dejavnosti v telovadnici in društvu zamrejo, zato se dvorana odda v najem
1985 *najem Tovarni PEKO za skladišče


1985-
1987 * pristopi se k ponovni obnovi Sokolnice – opravi se popravilo strehe, delno pobeli fasada, popravijo žlebovi, obrusi parket in prebeli notranjost. Prične se rekreacijska vadba starejših članic in cicibanov


1992 *društvo se preimenuje v SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO TRŽIČ
2007 *s prodajo zemljišča ob Tržiški Bistrici PETROLU, se s pridobljenimi sredstvi uredi plinsko ogrevanje dvorane, posodobi se električna napeljava, uredi nova stenska obloga ter prepleska dvorana


2009 *izdelava nove strehe na prizidku in rušenje vratarnice BPT, uredite v sobe za spravilo orodja, zamenjava večine oken na objektu in vhodnih vrat. Prepleskali so se kovinski in leseni deli v dvorani, zamenjal pod na balkonu ter celotna obnova in pleskanje fasade


2012 *odprodaja letnega kopališča Občini Tržič
2014 *iz kupnine od prodaje letnega kopališča se izvede popolna obnova Sokolnice. Otvoritev v mesecu novembru istega leta.

Kategorija: Novice