Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje je bila ustanovljena leta 1962. Ustanovile so jo športne organizacije s področja bivše občine Radovljica z namenom zastopanja njihovih interesov na področju športa. O razvitosti in kvaliteti športa na našem področju  priča tudi večje število kategoriziranih športnikov po kriterijih OKS. Športna zveza teži k povezovanju in sodelovanju športnih klubov in društev in v ta namen organizirati čem več dogodkov oz. jim pomagati pri organizaciji in izvedbi njihovih dogodkov v okviru svojih zmožnosti. Prav tako si želimo v čim večji meri sodelovati pri razvoju in popularizaciji šolskih in otroških vadb, pa tudi ostalih rekreativnih vadb za vse starostne kategorije.

Naša vizija je s svojim strokovnim delom skrbeti za skladen razvoj vseh pojavnih oblik športa. Z izvajanjem programov športa želimo prispevati k nadaljnjemu uspešnemu razvoju in prodoru le tega, tako na lokalni kot tudi na širši ravni.

2021-09-23 17.08.18_1
2021-09-23 16.52.01_1
2021-09-23 16.30.01