15. januarja, 2023

Projekt Sokolskih športnih počitnic izvajamo že od leta 2005. Program se vsako leto izvaja v času šolskih počitnic (poletnih, jesenskih, zimskih in med podaljšanimi vikendi). Aktivnosti se izvajajo v športnih objektih in centrih s katerimi razpolagajo društva Zveze, na športnih taborih in aktivnostih v naravi, ki se organizirajo v sodelovanju z društvi na morju, ob jezerih in rekah ter v planinskem svetu.

Načrtujemo aktivno udeležbo več kot 2500 otrok in njihovih družinskih članov ter ostalih prebivalcev sodelujočih lokalnih skupnosti, kjer delujejo društva. Izvedli ga bomo preko najmanj 13 društev v sodelovanju s partnerji v šolstvu in lokalnih skupnostih. Za izvedbo bodo skrbeli strokovno usposobljeni vaditelji in trenerji. Zaradi vse večje ekonomske stiske ljudi, bomo poskušali zagotoviti tudi dodatna sredstva za bolj ogrožene člane društev in njihove družinske člane.

Društva bodo preko programa ponudila naslednje športne aktivnosti: športne igre, lokostrelstvo, skokice, športna in ritmična gimnastika, pohodne izlete v naravo za staro in mlado, kolesarjenje, planinarjenje, plavanje, skoke na veliki prožni ponjavi, aktivna taborjenja, …idr. Za vse programe bodo zagotovljeni ustrezni strokovno usposobljeni vaditelji in trenerji.

V letu 2016 načrtujemo naslednje športne tabore:
– ŠD Flip Piran: poletni akrobatsko – plesni tabor v Piranu in Portorožu ter Škofji Loki
– Pohorje (ŠD Ten sport-Slovenska Bistrica, Narodni dom Ljubljana)
– Slovenske gorice (ŠD Miklavž, Šp. zveza Gorišnice, Sokolsko društvo Ormož)
– Primorska (Soča: Partizan Renče)
– Obala: Izola (VK Argo Izola in ŠD FKKT)
– Lenart (Slovenske gorice) in Ankaran (morje) (ŠKD Delfin in ŠD Lenart, SZS)
– Sokol Kočevje: poletni tabor v Kočevju
– Sokol Bežigrad in Sokol Brežice: športni tabor v Kostanjevici na Krki, Poreču in
Savudriji.

Zaradi vse večje ekonomske krize imajo starši vse manj časa in finančnih sredstev s katerimi bi lahko svojim otrokom in sebi zagotovili kvalitetno preživljanje prostega časa v šolskih počitnicah. SZS izvaja zato program Sokolskih športnih počitnic z namenom spodbujanja in zagotavljanja cenejšega aktivnega in športnega preživljanja prostega časa v času počitnic in podaljšanih vikendih. Program je vseslovenski in nagovarja k izvajanju športnih aktivnosti otrok in dijakov ter njihovih staršev v naravi in na zunanjih odprtih športnih površinah. Društva ga izvajajo s pomočjo Zveze in ob ustreznem strokovnem vodenju vaditeljev in trenerjev.

Del celotnih stroškov za izvedbo dejavnosti pokrivajo društva iz svojih sredstev, saj so njihovi strokovno usposobljeni kadri odgovorni za vsebinsko, strokovno in organizacijsko izvedbo športnih taborov oz. športnih počitnic in športnih aktivnosti v naravi. Zveza koordinira izvedbo projekta in pomoč pri organizaciji posameznih športnih taborov. Aktivno vlogo imajo predstavniki sodelujočih društev, kar posledično zagotavlja pestrejšo ponudbo športnih vsebin in poglobljeno društveno vsebinsko in strokovno sodelovanje.

V letu 2016 želimo z izvedbo tega projekta prispevati k pestrejši in cenejši ponudbi vsestranskih počitniških športnih programov, ki dopolnjujejo obšolske dejavnosti vrtcev, OŠ in ostalih ponudnikov za otroke, njihove starše in same prebivalce lokalnih skupnosti, kjer društva delujejo.

Kategorija: Projekti