4. februarja, 2023

Senior Fit (Čili starostniki) je vseslovenski športno-rekreativni vadbeni program, ki je namenjen izboljšanju funkcionalnih sposobnosti starejše populacije prebivalcev Slovenije. Poteka preko celega leta v obliki rednih in strokovno vodenih telesno-gibalnih aktivnosti, ki imajo za cilj ohranjanje vitalnih motoričnih sposobnosti in s tem povezanim zdravim ter aktivnim načinom življenja tudi v starejših letih. Redna vadba poteka v društvih Sokolske zveze Slovenije, v centrih starejših občanov in po lokalnih skupnostih, na osnovi ustreznih strokovno-teoretičnih vadbenih programov, ki jih pripravijo in vodijo ustrezno strokovno usposobljeni ali izobraženi trenerji in vaditelji. Pri pripravi vadbe je potrebno upoštevati nekatere specifičnosti in zahteve, ki so prirejene potrebam gibalno-športnega udejstvovanja starejše populacije Slovencev. Temeljni namen vadbe je v tem, da čim večjemu številu starostnikov zagotovimo aktivni življenjski slog, kar prispeva k izboljšanju njihovega zdravja, povečanem bio-psiho-socialnem ravnovesju ter duševni in duhovni stabilnosti.
V letu 2023 načrtujemo izvedbo programa, ki bo posebej usmerjen v tisti del starejše populacije, ki ima prekomerno telesno težo, saj je po uradno dostopnih podatkih (NIJZ) teh kar cca 40 odstotkov. Prekomerna telesna teža predstavlja tako dodatne zdravstvene težave in bistveno zmanjšuje oz. omejuje gibalne sposobnosti starejših in jim tako zmanjšuje kvaliteto življenja.

Cilji programa v letu 2023 so:
– povečati udeležbo starostnikov v vadbi s prekomerno telesno težo
– nevtralizacija negativnih učinkov pandemije covid 19 (problem osamljenosti starostnikov)
– izboljšati splošne motorične sposobnosti (predvsem moč, ravnotežje, koordinacija gibanja)
– povečanje motivacije za ukvarjanjem s telesno-gibalnimi aktivnostmi in spodbujanje k aktivnemu življenjskemu slogu.

Za Senior fit program:
Dr. Herman Berčič (SZS-strokovni svetovalec programa)
Estera Savič Bijak (ŠD Partizan Sevnica)

Kategorija: Projekti