Reportaža: Javna razprava Maribor

 

Javna razprava v Mariboru (Dvorana Tabor, 1. 2. 2016)

Sokolska zveza Slovenije je v sodelovanju  s Fitnes zvezo Slovenije in Športno zvezo Maribor izvedla uspešno javno razpravo na temo predloga Zakona o športu. Na razpravi je aktivno sodelovalo več kot štirideset udeležncev iz SV Slovenije (Prekmurje, Koroška, Podravje, Maribor).

Prisotne so pozdravili predstavniki organizatorjev javne razprave. Predsednik Športne zveze Maribor – Uroš Lovrenčič je poudaril, da so z veseljem podprli organizacijo predstavitve Zakona. Predstavnik MIZŠ – direktor Direktorata za šport, dr. Boro Štrumbelj, je predstavil osnutek besedila Zakona in pohvalil organizatorje, saj je na ta način možno izboljšati vsebino Zakona. Dušan Gerlovič (SZS) je prisotne seznanil s pripombami in predlogi, ki so bili predstavljeni na razpravah v Kranjski Gori in Brežicah.

Številni razpravljalci so predstavili svoje dileme in predloge:

  • Matjaž Plejić (Maribor) je opozoril na problematiko odškodnin pri prestopih mladih športnikov in na visoke stroške pri treningih na področju tenisa.
  • Branko Žnidarič (Ljutomer) je predlagal, da se povečajo sredstva za šport (Člen 4.), da se smiselno uredijo prepoznavni simboli športnikov, ko nastopajo v imenu države (Člen 21.), na dopolnitev (23., 24., 62. In 69. Člena).
  • Vladimir Mauko (Zgornja Radgona) je opozoril na veliko zbirokratiziranost upravnih enot in policije pri pridobivanju dovoljenj za športne prireditve ter na nujnost poenostavitve modela športa na lokalni ravni.
  • Jože Merkuš (Hoče) je opozoril na problematiko odškodnin za mlade športnike in v zvezi z lokalno skupnostjo, za problematiko športnih pregledov športnikov na to, da naj športniki, ko zastopajo državo, imajo pretežni del dresa v državnih barvah; da imajo lokalne skupnosti manj denarja, tudi zato, ker je država zmanjšala glavarino na 522, 00 Eurov; predlaga, da se v zakon napiše: ˝Občina, lahko da prostore za športno vadbo brezplačno.˝
  • Peter Sitar (Maribor) je predstavil problematiko šolskega in še posebej univerzitetnega športa, ker na slovenskih univerzah opaža kaotično stanje.
  • Silvester Lipošek (Maribor) je opozoril na problematiko sprejemanja proračuna za šport v lokalnih skupnostih, ker je potrebno upoštevati tudi drugo zakonodajo (12. Člen).
  • Danilo Burnač (Maribor) je povedal, da podpira zamisel, da bi namesto Zakona o športu sprejeli Zakon o podpori športu; da vsako Slovensko gospodinjstvo za šport izda za 308, 00 Evrov in da je nujno, da besedilo Zakona o športu pregleda tudi Komisija za pravne zadeve OKS –ZŠZ.

V nadaljnji razpravi so sodelovali še nekateri drugi razpravljalci, ki bodo predloge posredovali organizatorjem v pisni obliki. Tudi sam direktor Direktorata za šport dr. Štrumbelj je bil mnenja, da je bila razprava zelo koristna in, da bodo poskušali določea mnenja upoštevati pri nadaljnji obravnavi Zakona. Posebaj je opozoril na to, da je potrebno vse spremembe tudi medresorsko usklajevati.

Končni dogovor Javne razprave je bil, da bodo na Rektoratu za šport vse prispele predloge resno in tehtno obravnavali in tako poskušali poiskati besedilo Zakona, ki bo dejansko pokrivalo najširši možen interes za celovit razvoj Slovenskega športa (SZS).

_4AI3245 (2) _4AI3247 (2)