7. novembra, 2022

RAZPIS za sofinanciranje stroškov izvajanja rekreativnih programov za zdravje v letu 2023 v vseslovenskem športnem gibanju pod sloganom  S ŠPORTOM JE ŽIVLJENJE LEPŠE.

SZS bo v letu 2023 svojim društvom in njihovim podizvajalcem subvencionirala stroške rekreativne vadbe za naslednje vseslovenske programe v okviru gibanja S športom je življenje lepše:

  • Splošna telesna vadba (STV: različne oblike celoletne rekreativne vadbe za vse starostne kategorije prebivalstva);
  • Voda za vse – naučimo se plavati (plavalni tečaji in vse vrste vodnih in obvodnih športno-rekreativnih aktivnosti za zdravje);
  • Vključevanje vseh – vadba za ljudi raznolikih zmožnosti – pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez;
  • Nacionalna sokolska športna šola (osnovna gimnastično-telovadna programa Miška Eli in Sokolček – športam sem čil);
  • Senior FIT (gibalna vadba za starejše);
  • Sokolski zleti;
  • Sokolska Akademija;

Soglasja in izjave za prijave programov:

Splošna telesna vadba
STV: različne oblike celoletne rekreativne vadbe za vse starostne kategorije prebivalstva

Voda za vse
Naučimo se plavati (plavalni tečaji in vse vrste vodnih in obvodnih športno-rekreativnih aktivnosti za zdravje).

Vključevanje vseh
Vadba za ljudi raznolikih zmožnosti – pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez.

Nacionalna sokolska športna šola
Osnovna gimnastično-telovadna programa:

Sokolček športam sem čil

Senior FIT
Gibalna vadba za starejše.

ZLET
Najbolj množično slovensko gibanje.  

Sokolska Akademija

Kategorija: Razpisi