Izjava za javnost: Javne razprave o predlogu Zakona o športu

 

Prenesi: Izjava za javnost Javne razprave o predlogu Zakona o športu

Marca 1998 je bil sprejet Zakon o športu, ki je veljaven še danes. Ugotavlja se, da je po sprejetju novega Nacionalnega programa športa (NPŠ: obdobje 2014-2023), hitrega razvoja športa in spremenjenih družbenih razmer trenutni Zakon pomanjkljiv.

V letu 2015 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), v sodelovanju z izbranimi športnimi strokovnjaki pripravilo nekaj osnutkov novega Zakona o športu, ki so bili tudi javno predstavljeni. Po vključitvi dela civilne-športne sfere in krovne organizacije OKS-ZŠZ, je nastal nov predlog Zakona o športu, katerega je ministrstvo objavilo za javno obravnavo (možnost posredovanja predlogov do 8. februarja 2016). Po tem datumu bo MIZŠ pripombe preučilo, Zakon pa z zamudo poslalo v obravnavo na Vlado in Državni zbor RS.
Zakon o športu predstavlja temeljni dokument za nadaljnji razvoj športa v RS, zato je potrebno, da ga resno in preudarno obravnava ter dopolni najširša civilno-športna sfera (lokalne športne organizacije, športna društva, lokalne skupnosti in različne nacionalne panožne športne zveze). Posebej je odgovorna tudi krovna športna organizacija OKS–ZŠZ. Posebno odgovornost do tega vprašanja čutimo tudi v Sokolski zvezi Slovenije, zato smo skupaj s soorganizatorji pripravili javne razprave, na katerih želimo pridobiti konkretne pripombe in predloge, ki bodo zagotovili, da bo nov Zakon o športu resnično zajemal interese najširše civilno-športne sfere.
Naš interes in vpliv na nastajanje novega Zakona o športu lahko zagotovimo le tako, da aktivno sodelujemo na javnih razpravah (Brežice, Maribor in Ljubljana), ki so organizirane z namenom pripravljanja pobud in dopolnitev Zakona.
Predlog javne obravnave Zakona o športu je dostopen do 8. februarja 2016 na portalu MIZŠ. Dostop do vsebine predloga Zakona je dostopen tudi preko portala www.sokolska-zveza.si.
NPŠ (2014-2023) in Izvedbeni načrt NPŠ nakazujeta možnosti za kvaliteten nadaljnji razvoj športa v RS. Dejanska uresničitev tega razvoja pa je odvisna od sprejetja novega Zakona o športu, kateri mora – usklajen z drugo zakonodajo – zagotoviti možnost uresničitve smernic programa, ki je predstavljen v NPŠ.
Problematika, na katero želimo opozoriti skupaj z organizatorji javnih razprav o predlogu Zakona o športu, se navezuje na celostno obravnavo vseh vsebinskih segmentov športa (šolski šport, športna rekreacija, vrhunski in tekmovalni šport), financiranjem, organiziranjem in nadzorom v športu. Širšo strokovno in laično javnost vabimo, da se nam pridruži pri pripravi predlogov in izboljšav.

Untitled design