11. julija, 2023

Programska izhodišča Sokolske zveze Slovenije za program “Enake možnosti za vse” za vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v redno športno vadbo so:

1. Inkluzivni pristop: Program “Enake možnosti za vse” temelji na vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v vse vidike športne vadbe in sokolskega gibanja. Zagotavljamo, da so aktivnosti, vadbeni prostori in oprema prilagojeni različnim stopnjam telesnih in senzoričnih sposobnosti ter omogočajo polno sodelovanje vsem udeležencem.
2. Individualni pristop: Program se prilagaja individualnim potrebam posameznikov s posebnimi potrebami. Vsak udeleženec bo deležen individualne obravnave, pri kateri se upoštevajo specifične sposobnosti, interesi, omejitve in cilji posameznika.
3. Usposobljeni trenerji: Za uspešno izvajanje programa zagotavljamo usposobljene trenerje, ki imajo znanje o posebnih potrebah in specifičnih tehnikah ter pristopih za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. Trenerji so sposobni prilagajati vadbe in dejavnosti glede na potrebe posameznikov ter ustvarjati varen in podporno okolje za vključevanje.
4. Široka izbira športnih dejavnosti: Program “Enake možnosti za vse” ponuja široko paleto športnih dejavnosti, ki bodo prilagojene različnim tipom posebnih potreb. S tem omogočamo udeležencem, da izberejo šport, ki najbolj ustreza njihovim interesom, sposobnostim in omejitvam.
5. Partnerstvo z lokalno skupnostjo: Društva in Sokolska zveza Slovenije sodeluje z lokalnimi institucijami, organizacijami in združenji, ki se ukvarjajo s področjem posebnih potreb. Skupaj delujemo za zagotavljanje vključujočega okolja in dostopnosti za vse, ter spodbujali sodelovanje med udeleženci programa in širšo skupnostjo.

Zakaj je za ljudi s posebnimi potrebami vključevanje in vsezivljensko gibanje pomembno?

1. Fizična in psihološka dobrobit; Redna športna vadba in gibanje pozitivno vplivata na fizično zdravje, moč, vzdržljivost in splošno dobro počutje ljudi s posebnimi potrebami. Poleg tega pa gibanje prispeva tudi k razvoju samozavesti, socialnih veščin ter zmanjševanju stresa in tesnobe.

2. Socialna vključenost; Vključevanje v redno športno vadbo omogoča ljudem s posebnimi potrebami povezovanje z drugimi, spoznavanje novih ljudi in ustvarjanje prijateljstev. Sodelovanje v skupinskih aktivnostih spodbuja občutek pripadnosti, sprejemanje in enakopravnost.

3. Razvoj motoričnih sposobnosti; Športna vadba in gibanje prispevata k razvoju motoričnih sposobnosti, koordinacije, ravnotežja in gibljivosti. To ima pozitiven učinek na vsakodnevne življenjske aktivnosti ter samostojnost posameznika.

4. Razširjanje možnosti in priložnosti; S programom “Enake možnosti za vse” želimo ljudem s posebnimi potrebami omogočiti enake možnosti za sodelovanje v športnih dejavnostih, kot jih imajo njihovi vrstniki brez posebnih potreb. To pomeni razširjanje možnosti za osebni razvoj, izkustveno učenje, uživanje v gibanju ter dosego športnih ciljev.

5. Spodbujanje enakopravnosti in spoštovanja različnosti; Program “Enake možnosti za vse” poudarja pomembnost enakopravnosti, vključevanja in spoštovanja različnosti. S tem se krepi družbeno ozaveščanje in sprejemanje vseh posameznikov, ne glede na njihove sposobnosti, ter spodbuja strpno in inkluzivno družbo.

Sokolska zveza Slovenije si prizadeva, da v program vključi čim več društev, program “Enake možnosti za vse” omogoča ljudem s posebnimi potrebami enakopravno vključevanje v redno športno vadbo ter spodbujal pozitivne učinke gibanja na njihovo življenje in dobrobit. Programe že izvaja 8 društev včlanjenih v SZS.

Program sofinacira Fundacija za šport

Prijava na program:

Kategorija: Projekti