Vseslovenska sokolska akademijja v Sevnici

Slovenski sokoli so izvedli uspešno vseslovensko sokolsko akademijjo v Sevnici. Na gradu Sevnica so se 30. avgusta predstavili mnogoštevilni sokoli iz Sevnice, Ljubljane, Bele Krajine in Brežic. Izvedbo akademije je zagotovilo ŠD Partizan Sevnica ob pomoči SZS in FZS.

Sari in Esteri iz ŠD Partizan Sevnica čestitamo za odlično opravljeno delo v korist razvoja sokolskega športnega gibanja.