Vabilo na redno letno skupščino!


 

VABILO

NA SKUPŠČINO SOKOLSKE ZVEZE SLOVENIJE

DNE 18.4.2019, V LJUBLJANI

Vljudno Vas vabimo na skupščino Sokolske zveze Slovenije, ki bo 18.4.2019, ob 18.00 uri, v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra (BIC)- Ižanska cesta 10,  Ljubljana (učilnica U5). Predviden dnevni red

  • Pozdravni nagovor staroste Sokolske zveze SLO dr. Hermana Berčiča
  • Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
  • Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članstva
  • Pregled zapisnika zadnje skupščine
  • Poročilo o delu v letu 2018
  • Program dela v letu 2019
  • Volitve nadomestnega člana Izvršnega odbora SZS
  • Predlogi članic
  • Razno

Vljudno vas naprošamo, da se v korist nadaljnjega razvoja sokolstva in športa v Sloveniji skupščine udeležite.

Zaradi organizacije družabnega srečanja svojo prisotnost na skupščini javite po e-pošti do 10.4.2019 na: szs@sokolska-zveza.si.

 

 

Dušan Gerlovič l.r.                                                                         Dr. Herman Berčič l.r.

Sekretar SZS                                                                                  Starosta

POVERILNICA ZA SKUPŠČINO -2019VABILO

PREDLOG KANDIDATURE