Slovo našega brata in vrlega sokola Jožeta Senice

 

Brat Jože Senica, vrli naš sokol in član izvršnega odbora Sokolske zveze Slovenije se je včeraj poslovil od nas. Konec tega meseca, 30.6. bi dopolnil 86 let. Še nedavno nam je na daljavo po spletu živahno igral na harmoniko in nas budil v sokolstvu. Zelo vidno je bilo njegovo sokolsko poslanstvo v sosledju časa, vse od začetkov, ko je bil sam mlad sokol, pa vse do svojih poznejših let. V srcu in v duši je ostal pokončen sokol in nam mlajšim vedno svetel vzgled.

 

 

Draga sestra Zdenka vedi: “Ne sáma ti, ne sáma ti. Vsa vas se v solzah dnes topí!”

(A. Aškerc, Na sedmini)

 

 

“In kakor sokol z bistrimi očmi, pod saboj vidi vse in vse motri!”

(A. Aškerc, 1893,Slovenskim sokolom)

 

 

Sokolski zdravo v slovo!

 

Starosta dr. Herman Berčič in vsi sokoli