Razpis – S športom je življenje lepše 2020!

Aktivno sodelovanje v projektih SZS in vseslovenskem sokolskem športnem gibanju se izvaja pod sloganom: S ŠPORTOM JE ŽIVLJENJE LEPŠE 2020.

SZS bo v letu 2020 svojim društvom in njihovim podizvajalcem subvencionirala stroške rekreativne vadbe za zdravje predvidoma za naslednje programe v okviru gibanja S športom je življenje lepše:

Splošna telesna vadba (STV: različne oblike rekreativne vadbe za vse kategorije prebivalcev);

Sokolček-športam sem čil (osnovna motorična vadba za otroke med 2. in 15. letom starosti);

Zimske športne radosti (vse vrste zimskih športno-rekreativnih dejavnosti za zdravje);

Sokolske športne počitnice (športna vadba v času počitnic in vikendov);

Voda za vse – naučimo se plavati (plavalni tečaji in vse vrste vodnih in obvodnih  aktivnosti);

Množične športne prireditve – (sokolske akademije in zleti);

Nacionalna sokolska športna šola (bazična športna programa Miška Eli in Sokolček)

Senior FIT (vadba za starejše).

V primeru, da SZS ne bo uspešna pri pridobivanju javnih sredstev za posamezen program, ta program ne bo predmet sofinanciranja.

 

Več informacij in celoten razpis najdete tukaj!

Prijavite se preko prijavnega lista, ki je dostopen tukaj!